Važecká jaskyňa


Nachádza sa vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov s Liptovskou kotlinou, na okraji obce Važec. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch bývalými ponornými vodami Bieleho Váhu. Dĺžka jaskyne je 530 m. Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Významné paleontologické nálezisko kostí jaskynného medveďa (Ursus spelaeus). Vstupná sieň bola tamojším obyvatelom dávno známa. Pokračovanie jaskynných priestorov objavené v roku 1922. Jaskyňa sa provizórne sprístupnila v roku 1934. Po rekonštrukcii v roku 1954 je sprístupnených 235 m.
Vzad              Preč!              Vpred