Jaskyňa Driny


...sa nachádza na západnom Slovensku neďaleko obce Smolenice v Malých Karpatoch. Objavili ju v roku 1929 obyvatelia Smoleníc. Pre verejnosť ju otvorili o päť rokov neskôr. Oproti ostatným sprístupneným jaskyniam Slovenska, ktoré formovali riečne toky, jaskyňa Driny ako jediná vznikla v miestnych vápencoch eróznou činnosťou zrážkovej vody, ktorá prenikala do puklín. Je teda puklinovou jaskyňou, a preto jej priestory nie sú rozsiahle. Celková dĺžka jaskyne je 650 m ale pre verejnosť je prístupných len necelých 500 metrov.

Jaskyňa otvorená: od 1. apríla do 31.októbra.

Vzad              Preč!              Vpred