Domica


...patrí medzi naše najznámejšie archeologické lokality. Ako dokazujú úlomky nádob, kostí a zvyšky kolových stavieb, Domica spolu s maďarskou jaskyňou Baradla vytvára jeden genetický systém dlhý vyše 21 km. V neolite bola obývaná pravekým človekom. Z celkovej dĺžky vyše 5 km na území Slovenska môže verejnosť vidieť necelé 2 km. Nezabudnuteľným zážitkom je plavba po jaskynnej riečke Styx, ktorá spoluvytvárala podzemnú krásu Domice.

Jaskyňa otvorená: od 1. februára do 31.decembra.

Vzad              Preč!              Vpred