Demänovská ľadová jaskyňa


...je jedna z najstarších známych jaskýň v strednej Európe. Prvá zmienka o nej figuruje už v listine Ostrihomskej kapituly z 13. storočia. Vtedy sa volala Dračia ľadová jaskyňa. Rozsiahlejší záznam o nej je z pera slovenského polyhistora Mateja Bela z roku 1723. Demänovskú ľadovú jaskyňu turisticky sprístupnili už koncom minulého storočia. V podzemnom labyrinte sú zatiaľ známe 4 poschodia, z ktorých najspodnejšie je zaľadnené. Okrem ľadových stĺpov a ľadopádu má však aj sinitrovú výzdobu. V jednej zo stien je sintrová “kniha návštev” s podpismi významných slovenských národovcov minulého storočia. Zaujímavosťou je aj nález kostí prehistorického jaskynného medveďa, ktorý na týchto miestach žil asi pred 15 000 rokmi. Z celkovej známej dĺžky 1665 m je pre verejnosť sprístupnených 680 metrov. Po roku 1921, po objavení mimoriadne krásnej jaskyne Slobody, záujem o Demänovskú ľadovú jaskyňu trochu poklesol.

Jaskyňa otvorená: od 15.mája do 15.septembra.
Vzad              Preč!              Vpred