Na neveľkom území Slovenskej republiky sa nachádza takmer 3950 objavených jaskýň. Malých, veľkých, krasových, ľadových... z rôznych etáp vývoja zemského povrchu i ľudstva. Najmä krasové jaskyne obohatili na‘u prírodu nev‘ednými hodnotami a bizarnou krásou. Štyri z nich sú od roku 1995 súčasťou svetového prírodného dedičstva - tzv. Slovenského a Aggtelekského krasu. Najnav‘tevovanej‘ie sú Domica, Demänovská jaskyňa Slobody, Driny, Belianska, Jasovská, Bystrianska, Važecká, Harmanecká a Gombasecká jaskyňa. Dve jaskyne sú ľadové - Dob‘inská a Demänovská. Tretiu, mimoriadne vzácnu, tvoria aragonity, ktoré možno vidieť v Ochtinskej aragonitovej jaskyni.


             Vpred
Vpred